Relacje Inwestorskie

Akcjonariat

 

Na dzień 01.07.2021 r. 

Akcjonariusz

Liczba akcji
[w szt.]

Udział w kapitale zakładowym Emitenta [%]

Liczba głosów

Udział w głosach na WZ Emitenta [%]

         

Mirosław Misztal

7 956 468
26,03
9 156 468
26,06

Fair sp. z o.o.

2 533 000
8,29 5 066 000 14,42

 MONNARI TRADE S.A.

4 538 191
14,85
4 538 191
12,91

 

Obecnie kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 30 563 089 akcji, które dają 35 141 845 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

  

aktualne notowania

20.10.2021, 13:48
Cena [PLN] 2.9200
Zmiana [PLN] -0,04
Zmiana [%] -1,35
Kurs otw. [PLN] 2,970
Kurs maks. [PLN] 2,990
Kurs min. [PLN] 2,920
Wolumen 1500

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości