Firma

Audytor

Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, podjętą na podstawie § 26 ust. 3 pkt 7 Statutu w dniu  31 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza dokonała wyboru, na okres dwóch lat, spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549) przy ul. Pięknej 18, która jest zarejestrowana pod numerem KRS 0000086577 oraz wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 186, do zbadania skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres:

  • od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • oraz od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Podmiot ten dokona również przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego MONNARI TRADE S.A. za okres I półrocza 2021 r.  oraz za okres I półrocza 2022 r.

Spółka Mazars Audyt Sp. z o.o. nie dokonywała dotychczas badania sprawozdań finansowych MONNARI TRADE S.A.  oraz  nie świadczyła innych usług doradczych dla MONNARI TRADE S.A. Podmiot ten spełnia kryteria niezależności.

 

 

aktualne notowania

20.10.2021, 15:22
Cena [PLN] 2.9500
Zmiana [PLN] -0,01
Zmiana [%] -0,34
Kurs otw. [PLN] 2,970
Kurs maks. [PLN] 2,990
Kurs min. [PLN] 2,920
Wolumen 1500

raporty

kontakt do biura
relacji inwestorskich

  • T: 664 360 871
  • M: relacje.inwestorskie@monnari.com.pl
  • NIP: 7251784741
  • KRS: 0000184276
  • Regon: 472333285
  • Kapitał zakładowy 3.056.308,9 zł, Kapitał zakładowy opłacony w całości